Visie op armoede

Armoede toont zich in de praktijk als een hardnekkig probleem. Het begrip armoede is uiteraard ruimer dan financiële armoede alleen. Armoede is een netwerk van structurele uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere levensgebieden.

Missing link

De missing link gaat over een wederzijds niet kennen van elkaars leefwereld, elkaars gevoelens en verwachtingen, elkaars waarden en normen, elkaars denkpatronen en oplossingsstrategieën, elkaars evidenties, enz.

De missing link gaat evenzeer over het zich niet bewust zijn dat men al die aspecten van elkaars leefwereld niet kent.
 
Er is een fundamenteel verschil in positie tussen enerzijds de arme, die verplicht wordt constant in armoede te leven en anderzijds de organisaties en beleidsactoren die deze realiteit niet kennen.
 
De beleidsmakers en -uitvoerders behoren meestal tot de middenklasse. Ze zijn onbekend met de harde realiteit van het leven in armoede in al zijn facetten en vooral met de gevoelens van schaamte en vernedering die gepaard gaan met de ervaring van de arme om voortdurend hulp te moeten vragen.

Lees de volledige visietekst over armoede van De Link

Bestel de dvd van ‘The Missing Link’

Een diepe kloof

Mensen in armoede worden op alle levensdomeinen door een diepe kloof gescheiden van de rest van de samenleving.
 
Door de structurele en participatiekloof blijven mensen in armoede verstoken van alle basisrechten en verliezen ze de greep op hun eigen leven en op de maatschappelijke besluitvorming.
 
Deze uitsluiting heeft twee belangrijke gevolgen voor het gevoelsleven van mensen in armoede: een enorme drang om erbij te horen en een zware gekwetste binnenkant.
 
Onder invloed van armoede worden bovendien basiskennis en basisvaardigheden die nodig zijn om zich in de samenleving te handhaven, niet verworven.
 
Ten slotte wordt de kracht die uitgaat van mensen in armoede niet gewaardeerd en vaak zelfs niet gezien. Onbekendheid met de leefwereld van de arme of van het fenomeen van de missing link is er een logisch gevolg van.

flyer miissing link