Vacatures De Link & TAO-Armoede

Vacature zakelijk coördinator (80%) bij vzw De Link (armoede)

“Alles wat je voor mij doet, maar zonder mij, doe je tegen mij”  M. Gandhi

Onze organisatie

De visie van De Link vzw is 'geen beleid zonder ervaringsdeskundigheid'. Wij werken aan de integratie van ervaringsdeskundigen in welzijnsorganisatie en overheden. Onder 'inzetten van ervaringsdeskundigen' verstaan wij niet het geven van getuigenissen aan hulp- of dienstverleners en beleidsmakers. Het gaat voor ons om het dynamisch inbrengen van ervaringskennis, als derde pijler naast praktijk- en theoretische kennis.

Als organisatie leiden wij enerzijds ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting (EDAS) op, in samenwerking met 5 centra voor volwassenonderwijs. Anderzijds bieden wij ondersteuning aan EDAS en hun werkgevers. Voor deze opdrachten zijn wij decretaal erkend. Omdat vele organisaties en overheden (nog) niet de tijd of (financiële) ruimte hebben om een professionele ervaringsdeskundige in dienst te nemen, hebben wij tenslotte ook een soort ‘consulting dienst’. Onze medewerkers begeleiden vormingen, doen co-creatie projecten en geven advies in diverse overlegstructuren.

In 2019 zijn wij in onze organisatie gestart met de uitrol van een reorganisatieplan en nieuwe organisatiestructuur. Op dit ogenblik werven wij een beperkt aantal nieuwe medewerkers aan om ons te komen versterken, waaronder ook een zakelijk coördinator. Misschien ben jij dat wel!

Functieomschrijving

Als zakelijk coördinator van vzw De Link, maak je deel uit van het coördinatie- en beleidsteam dat gezamenlijk verantwoordelijk is voor het zakelijke en inhoudelijk beleid en beheer van de organisatie. Het coördinatie- en beleidsteam zet een coherent algemeen beleid uit dat strookt met de visie en missie van De Link en dat gedragen wordt door het team en het bestuur. Het inhoudelijke beleid wordt aangestuurd en opgevolgd  door een duo, waarvan één ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting.

Als zakelijk coördinator van vzw De Link, heb je de eindverantwoordelijkheid voor aansturing en opvolging van het financieel, administratief en logistiek beleid en beheer en het HR-beleid. Je coördineert mee de dagelijkse werking en staat mee in voor de externe relaties van De Link, waaronder de vertegenwoordiging in overlegorganen.

Takenpakket

Financieel en administratief:

  • Je staat in voor het financieel en administratief beheer. Je bent verantwoordelijk voor de opmaak van begrotingen en de afrekeningen, waakt over de werkingsbudgetten en investeringen, gaat op zoek naar bijkomende financiering en volgt beleidsmatige evoluties en de vzw-regelgeving op.
  • Je staat, in overleg met het coördinatie- en beleidsteam, in voor de opmaak en de opvolging van het meerjarenplan, de begrotingen, budgetten (zowel jaarbudget als voor de projecten) en financiële afrekeningen.
  • Je schrijft mee subsidiedossiers, jaarverslagen en verantwoordingsdossiers.
  • Je staat mee in voor de onderhandelingen en opmaak van samenwerkingsovereenkomsten met overheden, partnerorganisaties en klanten.
  • Je zorgt voor de financieel-administratieve opvolging en afhandeling van de verschillende projecten.
  • Je doet het voorbereidend werk en rapportagewerk voor het bestuur en algemene vergadering.

HR:

  • Als HR-eindverantwoordelijke stippel je in overleg met het coördinatie- en beleidsteam en het bestuur een coherent personeelsbeleid uit.
  • Je coördineert het personeel en de dagelijkse werking, samen met het coördinatie- en beleidsteam.

Externe relaties:

  • Je volgt nauwgezet de beleidsontwikkelingen op en neemt deel aan sectoraal overleg, zowel op lokaal, regionaal als op (inter)nationaal niveau.
  • Je zorgt voor het promoten van vormings- en coachingtrajecten door De Link
  • Je bent verantwoordelijk voor het fondsenwervingsbeleid

JOUW PROFIEL

  • Je hebt een grote en oprechte maatschappelijke betrokkenheid en de bereidheid om De Link op basis van gelijkwaardigheid mee duurzaam verder uit te bouwen
  • Masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring en bijkomende opleidingen
  • Talenkennis: Goede kennis van het Nederlands en conversatievaardig Engels en Frans
  • Je bent bereid om bijkomende opleidingen te volgen.

Competenties

  • Je hebt leidinggevende capaciteiten en werkt graag in team
  • Je hebt interesse in de leefwereld van heel diverse doelgroepen
  • Je houdt van cijfers en administratief werk, bent analytisch en zakelijk ingesteld en hebt een goede kennis van financiële processen
  • Je bent een flexibele denker en doener, je bent integer, nieuwsgierig en kritisch
  • Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin en denkt strategisch
  • Je bent pragmatisch, denkt creatief en oplossingsgericht, binnen de grenzen van de beschikbare middelen
  • Je communiceert helder en vlot, je bent proactief en ondernemend

AANBOD

  • 80% contract van onbepaalde duur
  • Relevante anciënniteit wordt in rekening genomen
  • Verloning volgens PC 329.01, barema L1
  • Tussenkomst woon-werkverkeer,
  • Snelle indienstname
  • Plaats van tewerkstelling: Sint-Katelijnestraat 16-18, 1000 Brussel
  • Een gevarieerd takenpakket, met zowel inhoudelijke als organisatorische uitdagingen
  • Een job in een  geëngageerde en diverse werk- en leefomgeving
  • Een ondersteunend, enthousiast en dynamisch team
  • Boeiende contacten
  • Professionele ontplooiingskansen
  • Het volgen van relevante opleidingen is bespreekbaar

De Link selecteert op basis van competenties en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit. 

Selectieprocedure

  • Motivatiebrief + CV richten aan vzw De Link, Sint-Katelijnestraat 16-18, 1000 Brussel en bezorgen aan jef.tavernier@delinkarmoede.be tegen ten laatste 10 juli 2020.
  • De sollicitatieproeven vinden plaats in augustus 2020
  • De kandidaat moet bereid zijn om psychotechnische proeven af te leggen.
  • Voor meer vragen en inlichtingen: stuur een e-mail met jouw gegevens naar jef.tavernier@delinkarmoede.be. We bellen jou terug.

Stage

Ben je op zoek naar een uitdagende stageplaats?

Mail ons je motivatiebrief en vergeet zeker je CV niet toe te voegen. Wij laten je snel iets weten.