Wij zetten ervaringsdeskundigen in armoedebestrijding en dienstverlening in

De Link wil bijdragen aan een efficiënte en menselijke manier van armoedebestrijding door mensen te helpen zich beroepsmatig in te schakelen in de maatschappij.

We zetten organisaties aan om met deze ervaringsdeskundigheid in armoede aan de slag te gaan. Door een beroep te doen op de deskundigheid van mensen in armoede kunnen organisaties hun hulp- en dienstverlening beter doen aansluiten bij wat mensen in armoede nodig hebben.

Wij leiden mensen op die van jongsaf aan in armoede en sociaal uitsluiting hebben geleefd

De Link wil opleidingen verzorgen waardoor mensen in armoede hun eigen armoede- en levenservaring leren verwerken en verruimen zodat ze deze ervaring deskundig kunnen aanwenden om andere armen te helpen.

De Link leidt mensen in armoede op om hun armoede-ervaring verder te ontwikkelen in een deskundigheid die de samenleving nodig heeft in armoedebestrijding.

We willen mensen sterker maken, niet alleen binnen de eigen opleiding

De Link wil vanuit haar ervaring binnen de opleidingen en in samenwerking met andere organisaties, op zoek gaan naar andere mogelijkheden waarin het procesmatig werken aan de gekwetste binnenkant van mensen in armoede kan aangeboden worden.

We willen onze visie op armoede en armoedebestrijding breed bekendmaken

De Link wil haar ideeëngoed en ervaring rond het werken aan de gekwetste binnenkant en haar visie rond armoedebestrijding uitdragen naar de samenleving. Ze doet dit door de overheid, de maatschappelijke organisaties en het brede publiek voortdurend te informeren om zo bij te dragen aan een duurzame armoedebestrijding.