In 2012 leefden 680.000 Vlamingen onder de Belgische armoededrempel. Dit komt neer op 10,9 % van de bevolking. Bovendien leven er vandaag nog steeds 140.000 kinderen in armoede en wordt meer dan 1 kind op 10 geboren in een kansarm gezin.

Daarnaast blijkt dat 90.000 Vlamingen die werken moeten rondkomen met een huishoudinkomen onder de armoederisicodrempel.

Armoede is een structureel, maatschappelijk gegeven, dat de basis vormt van de kloof tussen mensen die in armoede leven van in hun vroege jeugd en de rest van de samenleving. Armoede is dus meer dan een kwestie van te laag inkomen. Armoede betekent niet kunnen deelnemen aan de samenleving. Het is een netwerk van sociale uitsluitingen die mensen slechts kunnen overbruggen als de samenleving hiervoor de voorwaarden creëert.

Het is noodzakelijk dat de overheid een aantal structurele maatregelen neemt op vlak van inkomen, huisvesting, tewerkstelling, onderwijs, enzovoort, … maar deze maatregelen kunnen voor mensen uit generatiearmoede maar effect hebben als mensen de kans krijgen om op persoonlijk sterker te worden, al dan niet doorheen een groeitraject.

De Link wil mensen uit de generatiearmoede sterker te maken en ze uiteindelijk greep laten krijgen op hun eigen leven. De Link doet dit door te werken aan en met de gekwetste binnenkant van de mensen.

Empowerment

De Link gelooft sterk in de kracht van mensen in armoede en de mogelijkheden tot empowerment. Vanuit dit geloof willen we mensen helpen op zoek te gaan naar bronnen van kracht in zichzelf zodat ze die verder kunnen ontwikkelen of aanboren. We willen mensen stimuleren zichzelf sterker te maken, vanuit de overtuiging dat empowerment iets is dat je niet aan mensen kan geven, maar dat mensen alleen zichzelf kunnen empoweren.

Participatie

Mensen in armoede weten best welke oplossingen werken en wat er nodig is om aan armoedebestrijding te doen. Deze deskundigheid is nodig om de kloof tussen mensen in armoede en de aanpak van armoede te verkleinen.  

Opdat maatregelen om armoede te bestrijden passend zouden zijn voor mensen in armoede en kans op slagen hebben is het nodig dat armen betrokken worden bij de uitwerking.

Ervaringsdeskundigen

Ook in hulp- en dienstverlening aan mensen in armoede is het belangrijk dat ervaringsdeskundigen hun kennis en inzicht in de armoedeproblematiek bijdragen of dat ze mee ingezet worden in de werking van diensten.