In Vlaanderen zijn er 124 mensen die deze 4-jarige opleiding succesvol hebben afgerond. 80 procent van deze opgeleide ervaringsdeskundigen is  momenteel aan het werk.

Dit is opmerkelijk omdat de meeste mensen die aan deze opleiding starten een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt.  De opleiding richt zich op mensen die van jongsaf ervaring hebben met armoede en sociale uitsluiting. Dit heeft heel wat negatieve effecten op hun kansen op werk. Slechts 12 procent van de opgeleide ervaringsdeskundige heeft een diploma secundair onderwijs of hoger. Door de verschillende drempels op de arbeidsmarkt was ongeveer 80 procent bij de start van de opleiding niet werkend, vooral langdurig uitkeringsgerechtigd werkloos. De opleiding tot ervaringsdeskundige biedt dus nieuwe kansen op duurzaam werk.

Mensen die de opleiding hebben voltooid, spreken bovendien van een breukpunt in hun leven en delen hun leven in: voor en na de opleiding. Zo geven zij aan dat zij betere communicatieve vaardigheden verworven hebben, zelfstandiger zijn geworden, meer zelfvertrouwen hebben en globaal gezien sterker in hun schoenen staan. Er is een sterke groei in het sociaal netwerk van mensen en de steun die hier uit voortvloeit. Het volgen van de opleiding doet dus de kans op armoede afnemen bij de afgestudeerden.

Doorbreken van de armoede-cirkel

Het volgen van de opleiding heeft invloed op de kansen van hun kinderen, zeggen afgestudeerde cursisten. Volgens hun is dit te wijten aan:

 • het trainen van communicatieve vaardigheden in de opleiding
 • het psychologisch inzicht in de ontwikkeling van de kinderen
 • de stappen die ze nu (durven) zetten om op te komen voor de rechten van hun kinderen
 • het inkomen waar ze nu over beschikken
 • hun rust en zelfbewustzijn
 • het feit dat kinderen zelf ook assertiever geworden zijn en gestimuleerd worden door mij om te studeren, aan sport te doen,
 • “Ik merk dat ik veel cirkels heb kunnen doorbreken naar mijn kinderen toe. Maar het is hard geweest, met trekken en sleuren. Mijn dochter werkt en mijn zoon mag zijn opleiding verder doen: ze geraken er uit”

  Opgeleide ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
 • “Ik leerde communiceren met diensten. Daarnaast leerde ik heel wat diensten kennen tijdens de opleiding. Voor de opleiding kende ik alleen het OCMW. Ik leerde bijvoorbeeld De Stap (=Studieadviespunt Gent) kennen. Dit zorgde ervoor dat ik mijn kinderen beter kon helpen voor bvb. Studie- en schoolkeuze, of toen ze in moeilijkheden zaten."

  Opgeleide ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting

Impact op de hulp- en dienstverlening voor mensen in armoede

De functie ‘opgeleide ervaringsdeskundige’ heeft een belangrijke maatschappelijk rol. Binnen de hulpverlening, maar ook binnen organisaties zoals VDAB en Kind & Gezin, werken zij om de hulp- en dienstverlening beter te doen aansluiten op de leefwereld van mensen in armoede. Dit leidt tot een verhoging van de kwaliteit van de huidige dienst- en hulpverlening voor mensen in armoede.

Lees meer over de meerwaarde van het werken met opgeleide ervaringsdeskundigen

 • Beleidsmatige beslissingen zijn nu gemakkelijker en duidelijker te nemen.

  Coördinator Sociaal Huis
  Brugge
 • De ervaringsdeskundige fungeerde als een vertrouwenspersoon voor de ouders in armoede: zij ging mee met de bus van de kinderopvang en legt daardoor contact met de ouders en vertelt hen hoe de opvang is geweest.

  OCMW Roeselare
 • De voorbereiding en aanwezigheid van een ervaringsdeskundige op prenataal onderzoek neemt veel drempels weg. Zwangere vrouwen durven meer vragen te stellen.

  Kind & Gezin