Wat houdt deze opleiding in?

Het beroep van ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting vereist een opleiding om je eigen ervaringen te verbreden en inzetbaar te maken.  De opleiding is opgebouwd uit modules. Je doet ook stage.

Het beroep van ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting vereist een opleiding om eigen ervaringen te verbreden en professioneel inzetbaar te maken, en om hiervoor  de noodzakelijke competenties te verwerven. In de opleiding ligt een belangrijke klemtoon op de persoonlijke levenservaring  van de cursisten.

De opleidingsmethodiek is gericht op herstel en verbinding: herstel van de eigenwaarde, herstel van belangrijke relaties, verbinding met de maatschappij en de  kansen die ze biedt, verbinding met werkers in de hulpverlening en het onderwijs,… Zelf deze  processen doormaken is essentieel om dit later ook te bevorderen in  organisaties waar men  werkt.

De opleiding is een vierjarige opleiding: een eenjarige voortraject en een beroepsopleiding van drie jaar. De opleiding is ingebed in het regulier onderwijssysteem en  erkend door de Vlaamse overheid. Voor de organisatie van de opleiding werkt De Link samen met Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s) en de VDAB.

 • “Door de opleiding is het veel beter beginnen gaan met mij. Ik ben daardoor enorm beginnen te groeien. Wie ik geworden ben in de voorbije jaren, heb ik grotendeels te danken aan die opleiding.

  Cursist
  Opleiding tot ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
 • “ik vond de opleiding interessant want door die opleiding ben ik naar mezelf beginnen kijken. En wat ik in die opleiding leerde, heb ik op mezelf toegepast. Ik heb inzicht gekregen in mijn eigen leven vanuit de theoretische kaders die men in de opleiding aanbood”

  Cursist
  Opleiding tot ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
 • Voor mij betekende de opleiding dat ik leerde begrijpen van waaruit mijn ouders en de maatschappij deden wat ze deden. Ik leerde hoe de maatschappij in elkaar zit. Door dat ik nu in mezelf geloof, doordat anderen in mij geloven, dat ik krachten opbouwen, kan ik dit ook beter doorgeven. Ik maak mijn kinderen sterker en kan opkomen voor hen als dat nodig is.

  Cursist
  Opleiding tot ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting