Vijf opleidingsgroepen

  • In elke stad start de opleiding om de 4 jaar.

  • Elk jaar starten er nieuwe opleidingsgroepen in 1 of 2 steden

  • Een opleidingsgroep start met maximum 17 cursisten

Belangrijk! De opleiding in Brussel zal niet opstarten volgend schooljaar. Meer informatie beschikbaar vanaf Maart 2020. 

Selectiecriteria

Om ervaringsdeskundige in armoede een sociale uitsluiting te kunnen worden, heb je veel ervaring met armoede en sociale uitsluiting nodig. De opleiding is daardoor enkel toegankelijk voor mensen die opgegroeid zijn in kansarmoede.

Om professioneel aan de slag te kunnen gaan moeten jouw ervaringen omgezet kunnen worden in ervaringskennis. Aansluitend is het van belang vaardigheden te ontwikkelen die eigen zijn aan het beroep van ‘ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. Dit proces is enkel mogelijk wanneer je sterk gemotiveerd bent om het beroep te leren en bereid bent om met jouw verleden en binnenkant aan de slag te gaan.

Om dit alles samen met jou na te gaan, organiseren we een individueel gesprek samen met een ervaringsdeskundige en andere medewerkers.

Opmerking

Acute problemen die zwaar doorwegen op je leven, moeten eerst aangepakt worden. We spreken over verslavingen, psychische aandoeningen die niet onder controle zijn, dakloosheid,...

Procedure

Deze opleiding kent een groot succes. Daar zijn wij blij om, want er is nog heel wat te doen op het werkveld.  Helaas zijn de middelen beperkt en is er concreet maar geld voor 5 groepen van maximum 17 deelnemers. De organisatie wordt per locatie maar om de vier jaar opgestart.  Hierdoor moet je soms meerdere jaren wachten eer je kan inschrijven voor een opleiding. Het maakt ook dat lang niet iedereen die de opleiding zou willen volgen ook echt kan starten, ook al voldoen ze aan de selectiecriteria.

Gevolg van deze beperking is dat er een stapsgewijze procedure moet gevolgd worden om je kandidaat te stellen. De Link vindt dit zelf erg jammer en weet dat dit niet evident is. Daarom kan je hierover telefonisch of per mail te communiceren met een van onze ervaringsdeskundige stafmedewerkers.

Privacy

Gegevens van cursisten die zich aanmelden worden vier jaar bijgehouden. 

De lokale opleidingsverantwoordelijken, in dienst van vzw De Link, gebruiken de gegevens enkel om kandidaat cursisten te informeren over de inschrijvingsprocedure.

Wil je je aanmelding schrappen? Stuur dan een mailtje zodat we je gegevens kunnen verwijderen. Klik hier

Inschrijving als cursist: stappenplan

Digitaal inschrijven

Contact via e-mail

Bel naar 02/204 06 90