1 oktober 2019 Presentatie onderzoek Ervaringswerkorganisaties in Vlaanderen

Heel wat mensen ervaren sociale uitsluiting, o.a. omwille van ziekte of beperkingen, gender en etniciteit, het hebben van een strafblad of instellingsverleden, druggebruik of een leven in armoede De drempels waar zij tegen aanlopen en de participatiekloven die zij ervaren worden onvoldoende in rekening genomen. Hierdoor blijft het sociaal beleid vaak ondoeltreffend.

De laatste decennia wordt, in Vlaanderen en daarbuiten, het belang van ervaringskennis voor de
ontwikkeling van sociale praktijken meer erkend. Een grote variatie aan organisaties zet ervaringswerkers
vrijwillig of professioneel in. Dit gaat gepaard met een breed en versnipperd vorming- en ondersteuningsaanbod.
De diversiteit aan sociale uitsluitingsgronden maakt samenwerking tussen verschillende
ervaringswerkorganisaties niet evident. Toch is dit nodig, want we staan voor de uitdaging om
ervaringskennis als volwaardige en onmisbare bron van expertise op de sociale agenda te plaatsen. 

De Link vzw en de onderzoeksgroep, Krachtgericht Sociaal Werk (Karel De Grote Hogeschool) hebben
met steun van het departement Welzijn van de Vlaamse Overheid, het initiatief genomen om deze
diversiteit aan werkingen, die zich in Vlaanderen als ervaringswerkorganisatie profileren,
in kaart te brengen.

Hoe worden ervaringswerkers ingeschakeld?
Welke ondersteuning krijgen ze?
Welke opleidingen en vormingen worden er georganiseerd?

Het resultaat van dit onderzoek wordt op 14 november gepresenteerd in het Vlaams parlement.
Met deze presentatie willen we een aanzet geven tot verder overleg en samenwerking, over de
sectoren heen. Daarom voorzien we aansluitend op de presentatie een netwerkmoment met
receptie en hapjes.

Je bent van harte welkom! Meer informatie kan je hier vinden. 

Terug naar nieuwsoverzicht