Doe een gift

Als jij elke maand een steentje bijdraagt, of ons een eenmalige gift schenkt,  kunnen wij onze slagkracht blijven behouden. Zo kunnen wij blijven garanderen dat mensen in armoede zichzelf in hun kracht zetten om hun eigen leven in handen te nemen. 

Giften vanaf 40 euro per jaar aan vzw De Link zijn fiscaal aftrekbaar. 

Je ontvangt het fiscaal attest via de post in de maand maart van het volgend jaar. Je attest geeft je recht op een belastingvermindering van 45% op het geschonken bedrag. (art. 145/33 WIB)

Indien je ons je rijksregister nummer meegeeft, sturen wij dit door naar de overheid. Op deze manier vereenvoudig je je aangifte. Het fiscaal attest wordt dan automatisch verwerkt en vooraf ingevuld in de vereenvoudigde aangifte of aangifte via Tax-on-Web. Je kan je rijksregisternummer door geven in de gestructureerde mededeling.

Hoe doe je een gift?

Je geeft de opdracht aan je bank om een bedrag over te maken op rekening BE 59 8804 8001 2126

De Link VZW, Sint Katelijnestraat 16-18, 1000 Brussel.
Noteer zeker in de mededeling: gift + je adres (voor het fiscaal attest) + rijksregisternummer

Meer informatie