Ja, ik wil vriend(in) worden van De Link

Als jij elke maand een steentje bijdraagt, of ons een eenmalige gift schenkt,  kunnen wij onze slagkracht blijven behouden. Zo kunnen wij blijven garanderen dat mensen in armoede zichzelf in hun kracht zetten om hun eigen leven in handen te nemen. 

Mensen in armoede dromen van een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. Help De Link om deze droom mee waar te maken.

Armoede is veel meer dan geen centen hebben. Armoede is dag in dag uit opboksen tegen onbegrip en vooroordelen. Het is je schaamte opzij zetten om hulp te vragen. Het is bang zijn om ziek te worden omdat je de dokter niet kan betalen. Het is sociaal geïsoleerd zijn omdat je je geen uitstapje kan veroorloven of niet weet hoe er te geraken. Armoede vreet energie. Armoede sluit je uit en maakt dat je kansen niet kan grijpen.

Als we armoede willen begrijpen, moeten we een beter inzicht krijgen op wat dat betekent om in armoede te leven. De wereld van generatie-armen is zo fundamenteel verschillend van de wereld van de middenklasser, dat we binnen het sociale, politieke of ruim maatschappelijk veld ervaringsdeskundigen nodig hebben om de brug te slaan.

Reeds 20 jaar leidt De Link met succes ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting op. Reeds 20 jaar werken onze afgestudeerden in organisaties en het beleid. Reeds 20 jaar worden we alom bejubeld om onze methodiek die bruggen slaat, mensen in armoede daadwerkelijk helpt en het verschil maakt voor beleid, hulpverleners en mensen in armoede.

Ondanks dit alles slagen we er amper in om het hoofd boven water te houden. Meer nog, wegens slinkende subsidies en bepaalde beleidskeuzes zitten we in moeilijkheden. Diepe moeilijkheden. Ondanks de tomeloze inzet en energie van onze medewerkers kampen we met structureel onvoldoende werkingsmiddelen. We zijn dan ook op een punt gekomen waar we vrezen voor het voortbestaan van onze organisaties en haar methodiek.

We hebben jou dan ook nodig! Help ons armoede verder te bestrijden!

Als jij elke maand een steentje bijdraagt, of ons een eenmalige gift schenkt, kunnen wij onze slagkracht blijven behouden. Zo kunnen wij blijven garanderen dat mensen in armoede zichzelf in hun kracht zetten om hun eigen leven in handen te nemen.

Giften vanaf 40 euro per jaar aan vzw De Link zijn fiscaal aftrekbaar. Als je 100 euro geeft, krijg je nadien 45 terug van de belastingen (art. 145/33 WIB).

Je kan ons terugvinden op de website goededoelen.be van de Koning Boudewijn Stichting.

Betalingswijze

Ik geef opdracht aan mijn eigen bank om (maandelijks) een bedrag over te maken op rekening VDK - BE22 8900 2439 7147 van De Link VZW, Sint Katelijnestraat 16-18, 1000 Brussel. Mededeling: (terugkerende) gift + je adres (voor het fiscaal attest)