Expertisecentrum

Als voorloper in het opleiden en inschakelen van ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting in Vlaanderen en Europa, is De Link uitgegroeid tot een expertisecentrum op verschillenden domeinen. De Link is ook internationaal actief om haar expertise rond het inzetten van ervaringsdeskundigen in de strijd tegen sociale uitsluiting uit te dragen.

Vlaams expertisecentrum

De Link is uitgegroeid tot een expertisecentrum op verschillende domeinen:

  • de methodiek van het opleiden en inschakelen van ervarings-deskundigen in allerlei sectoren (geestelijke gezondheidszorg, personen met een handicap, interculturele sector,…)
  • het werken met mensen uit generatie-armoede
  • opleidingen ontwikkelen voor mensen uit generatie-armoede
  • het voorbereiden en ondersteunen van organisaties in het werken met ervaringsdeskundigheid

Neem contact voor meer info 

Good practices

Atelier Groot Eiland sloeg samen met een netwerk van Brusselse tewerkstellings- en welzijnsdiensten de handen in elkaar en startte met een eerste Brusselse WAW-traject. Dit traject voor werkzoekenden in armoede is een totaalaanpak die bestaat uit een begeleiding op drie domeinen: Werk, Armoede en Welzijn. Het groepstraject Armoede is gebaseerd op het eerste jaar van de opleiding tot ervaringsdeskundige.


De Link coacht de vormingswerkers die dit traject begeleiden en zetelt ook in de stuurgroep van dit traject.

Internationaal expertisecentrum

De Link is internationaal actief om haar expertise rond het inzetten van ervaringsdeskundigen in de strijd tegen sociale uitsluiting uit te dragen.

The Missing Link 1.1
Een transnationaal project tussen Nederland en België

Vanuit de expertise in het opleiden van ervaringsdeskundigen in armoede geeft De Link een train-the-trainersopleiding in Nederland. Vormingswerker en ervaringsdeskundigen, volgen deze training om daarna in duo opleidingen voor ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting in Nederland te gaan geven.

Ontdek recente ontwikkelingen op internationaal vlak

Neem contact op voor meer info