Carine Engelenmaatschappelijk werker CLB
Ik heb ondervonden dat een ervaringsdeskundige soms sneller en diepgaander contact krijgt met kansarmen.
Mensen voor MensenAalst
Ervaringsdeskundigen houden dienstverleners alert als ze dreigen te vergeten dat ze met mensen in generatiearmoede werken
Coördinator Sociaal HuisBrugge

Beleidsmatige beslissingen zijn nu gemakkelijker en duidelijker te nemen.

DoelgroepconsulentKind & Gezin

Een ervaringsdeskundige doet je erg stil staan bij de beleving van kansarmoede van binnenuit. Het te snel oordelen vanuit je eigen normen en waarden wordt daardoor zichtbaar. Het zet je aan om personen in kansarmoede echt te ontmoeten, open te staan voor hun verhaal.

Coördinator Kinderdagverblijf Mezennestje Aalst

De ervaringsdeskundige heeft vele inzichten binnengebracht in de werking van de kinderopvang: een andere kijk op armoede en vooral de binnenkant van armoede.

OCMW Roeselare

De ervaringsdeskundige fungeerde als een vertrouwenspersoon voor de ouders in armoede: zij ging mee met de bus van de kinderopvang en legt daardoor contact met de ouders en vertelt hen hoe de opvang is geweest.

Kind & Gezin

De voorbereiding en aanwezigheid van een ervaringsdeskundige op prenataal onderzoek neemt veel drempels weg. Zwangere vrouwen durven meer vragen te stellen.

Vierde WereldgroepMensen voor Mensen

De inzet van de opgeleide ervaringsdeskundigen was essentieel om mensen in generatiearmoede de drempel over te helpen om in het project te stappen.

CursistOpleiding tot ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting

Voor mij betekende de opleiding dat ik leerde begrijpen van waaruit mijn ouders en de maatschappij deden wat ze deden. Ik leerde hoe de maatschappij in elkaar zit. Door dat ik nu in mezelf geloof, doordat anderen in mij geloven, dat ik krachten opbouwen, kan ik dit ook beter doorgeven. Ik maak mijn kinderen sterker en kan opkomen voor hen als dat nodig is.

CursistOpleiding tot ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting

“Door de opleiding is het veel beter beginnen gaan met mij. Ik ben daardoor enorm beginnen te groeien. Wie ik geworden ben in de voorbije jaren, heb ik grotendeels te danken aan die opleiding.

CursistOpleiding tot ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting

“ik vond de opleiding interessant want door die opleiding ben ik naar mezelf beginnen kijken. En wat ik in die opleiding leerde, heb ik op mezelf toegepast. Ik heb inzicht gekregen in mijn eigen leven vanuit de theoretische kaders die men in de opleiding aanbood”

Opgeleide ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting

“Ik merk dat ik veel cirkels heb kunnen doorbreken naar mijn kinderen toe. Maar het is hard geweest, met trekken en sleuren. Mijn dochter werkt en mijn zoon mag zijn opleiding verder doen: ze geraken er uit”

Opgeleide ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting

“Ik leerde communiceren met diensten. Daarnaast leerde ik heel wat diensten kennen tijdens de opleiding. Voor de opleiding kende ik alleen het OCMW. Ik leerde bijvoorbeeld De Stap (=Studieadviespunt Gent) kennen. Dit zorgde ervoor dat ik mijn kinderen beter kon helpen voor bvb. Studie- en schoolkeuze, of toen ze in moeilijkheden zaten."

Anna de LaatPleegzorg Vlaams-Brabant & Brussel en TAO-Armoede

Dankzij de opleiding ben ik beginnen groeien en kreeg ik meer zelfvertrouwen. Ik heb mezelf bestaansrecht gegeven.

Katlijn OsselaerAtelier Groot Eiland

Ik ben ervan overtuigd dat een WAW-traject niet kan slagen zonder een ervaringsdeskundige. Zij is de vertrouwenspersoon voor de groep en houdt ons allen alert om dit traject af te stemmen op de groep.

Lies VereeckeVoorzitter OCMW Dilbeek

Armoede is zo’n complex thema met heel veel uitdagingen dat we de expertise van een ervaringsdeskundige zeer goed gebruiken. Nu hebben we in Dilbeek de expertise in huis waar we onze ideeën bij aftoetsen.