Wat heb je als organisatie nodig?

Om een beroep te doen op een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting moet je als organisatie aan een aantal voorwaarden voldoen. Een gemeenschappelijke visie op armoede is een noodzakelijk vertrekpunt.

Om een beroep te doen op een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting moet je als organisatie aan een aantal randvoorwaarden voldoen. Zo moet er een gemeenschappelijke visie zijn en financiering gevonden worden.

Dialoog is een noodzakelijke voorwaarde voor een goede inzet van ervaringsdeskundigheid in je organisatie. Vanuit een permanente ontmoeting tussen twee uiteenlopende werelden ontstaat de meerwaarde van de inzet van ervaringsdeskundigheid.

Om deze dialoog te installeren, zal je als organisatie moeten zoeken naar een samenwerkingsformule die aansluit bij je organisatie en de vereisten van de dienstverlening. Vaak gaat de opgeleide ervaringsdeskundige met één of enkele collega’s een intensere samenwerkingsrelatie aan. Wat men in de praktijk ‘een tandem’ noemt. De ervaringsdeskundige kan ook, in kleinere teams, zelfstandig of met alle collega’s samenwerken. Het aangaan van de dialoog wordt dan meestal opgenomen door de teamcoördinator.

Ruimte en tijd maken voor deze dialoog, in welke vorm dan ook, is een essentieel onderdeel van het werken met opgeleide ervaringsdeskundigen in je organisatie.

Het inschakelen van een opgeleide ervaringsdeskundige in een organisatie betekent niet alleen het inschakelen van een nieuwe medewerker, het betekent ook het binnen brengen van een nieuwe methodiek in je organisatie. Bovendien ga je - vaak voor het eerst- aan het werk met een persoon in armoede. De combinatie van deze drie elementen vraagt een goede voorbereiding. Deze voorbereiding zal er voor zorgen dat de kans op een succesvol verloop van de inschakeling van de opgeleide ervaringsdeskundige in je organisatie, groter is.

Hoe kijken we als organisatie naar armoede en ervaringsdeskundigheid? Waarom willen we werken met een ervaringsdeskundige? Voor welke samenwerkingsvorm kiezen we? Welke taken en functies krijgt de ervaringsdeskundige en met welk doel? Welke ondersteuning bieden we aan de ervaringsdeskundige, aan het team? Het zijn allemaal vragen waar jullie als organisatie mee aan de slag zullen moeten gaan.

In het draaiboek aanwerving en inschakeling van opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting kom je meer te weten over de voorbereiding, aanwerving en inschakeling van een ervaringsdeskundige in een organisatie. 

Vraag hier een gratis exemplaar van het draaiboek aanwerving en inschakeling van opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

Lees meer over hoe De Link jouw organisatie hierbij kan ondersteunen