Wat doen ervaringsdeskundigen?

Welke taken kunnen opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en uitsluiting opnemen in een bepaalde dienst of organisatie?

Het beroepscompetentieprofiel van het beroep opgeleide ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting geeft de taken en de bijhorende competenties die centraal staan in de beroepsopleiding.
Ervaringsdeskundigen nemen twee soorten taken op:

1. De ervaringsdeskundige gaat in dialoog met collega’s, de organisatie en het beleid om het inzicht in de leefwereld van mensen in armoede te verhogen

2. De ervaringsdeskundige participeert in de activiteiten van de organisatie ter bestrijding van armoede, maar steeds vanuit zijn eigen invalshoek. Dit zijn cliëntgerichte taken.

Download het beroepscompetentieprofiel van SERV

één van onze collega’s ervaringsdeskundige aan het werk zien? Klik hier.