Opgeleide ervaringsdeskundigen

'Opgeleide ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting” is een erkend beroep. Het is ontstaan in het kader van een nieuwe methodiek binnen de armoedebestrijding. Deze methodiek moet een antwoord bieden op de”missing link”: de kloof tussen mensen die in armoede leven enerzijds en hulpverleners, leerkrachten … en beleidsmakers anderzijds.

Opgeleide ervaringsdeskundigen zijn geboren in armoede en kennen de uitsluitingsmechanismen die spelen bij een leven in armoede als geen ander.

In de vierjarige opleiding hebben zij vaardigheden en kennis ontwikkeld om hun ervaringen op een professionele manier in te zetten. Vanuit het proces dat zij hebben doorlopen in de opleiding hebben zij hun individuele ervaringen breder en inzetbaar kunnen maken. Dit is hun werkinstrument om in dialoog te gaan met hulpverleners, diensten, het beleid, maar ook met mensen in armoede die naar de hulpverlening stappen.

Deze deskundigheid vanuit ervaring is uniek en aanvullend op andere deskundigheden. Door deze extra invalshoek binnen te brengen en samen te leggen met andere expertises, kan men het aanbod naar mensen in armoede verbeteren.