Een ervaringsdeskundige inzetten in je organisatie? Je staat er niet alleen voor.

Je kan een beroep op De Link voor:

  • Het opzetten van een voorbereidingstraject in je organisatie
  • Het verspreiden van de vacature naar alle opgeleide ervaringsdeskundigen
  • Meer info of een vorming over het werken met ervaringsdeskundigen
  • Coaching of intervisie voor ervaringsdeskundigen en collega's op de werkvloer

Stel hier je ondersteuningsvraag