Een beroep doen op een ervaringsdeskundige

Het beroep ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting ontstond vanuit de vaststelling dat er een kloof is tussen mensen in armoede en de samenleving. Mensen in armoede kunnen ons het best vertellen wat er nodig is om aan armoedebestrijding te doen.